JAJCE

Jajce, je gradić u srednjoj Bosni stradao u zadnjem ratu kao i mnogi drugi. Poznat po 17 metara visokom vodopadu rijeke Plive, koja se u samom mjestu ulijeva u rijeku Vrbas. Upravo se završava sanacija i regulacija korita i samoga vodopada, koji je u zadnjih desetak godina dva puta bio oštećen zbog visokih vodostaja i velike količine vode pridošle otvaranjem brane hidroelektrane. U podnožju vodopada biti će bazen za kupanje, a upravo se završava kameni plato sa sjedalima gdje će se održavati razni koncerti i priredbe.


Nekoliko kilometara prije Jajca, na cesti prema Bihaću, su dva Plivska jezera. Veliko i Malo. Između njih na prirodnoj brani od sedre, šupljikavog kamena nasatalog radom vode bogate kalcijem, nalaze se stare drvene vodenice ili mlinice, gdje se mljelo žito i kukuruz. I danas nakon obnove 5 od ukupno 20 su u funkciji.

Iznad grada dominira tvrđava iz 13.stoljeća. Zna se da je Jajce kraljevski hrvatski grad, ali se pretpostavlja da je to bilo u periodu između vladavine Tvrtka II i  kralja Stjepana Tomaševića, koji je tu 1421.godine preselio svoj dvor.  Crkva sv. Marije od koje su ostali samo zidine sa zvonikom sv. Luke je odmah pored tvrđave. Crkva je bila pretvorena u Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine. Ipak, srednjevjekovni zvonik napravljen kasnogotičkim stilom sa dodacima renesanse je jedini sačuvani zvonik na kontinentalnom dijelu Balkana.

Dugi period pod otomanskom imperijom dalo je upečatljiv izgled samom gradu, koji predstavalja tipičnu čaršiju uguranu između dvoja kamena vrata sa svake strane (Travnička i Banjalučka). U centru je džamija sultanije Esme, izgrađena 1750.godine i jedna od posljednjih izgrađenih na ovim prostorima sa kupolom. U ratu je potpuno srušena, pa ono što se sada vidi je potpuno novo obnovljeno.  Neposredno uz Travničku kapiju se nalazi Omer begova kuća iz 17. stoljeća i pravi je primjer arhitekture toga doba. Ispred nje se nalazi javna česma sa vodom.

I na kraju recimo da je u Jacu održano 29. i 30. novembra 1943. godine  2. zasjedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) uz učešće 142 vijećnika, i gdje su predstavnici BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Slovenije stvorili federalnu državu Jugoslaviju. Nažalost država je opstala pola stoljeća, a o tom vremenu svjedoči Muzej Avnoja gdje se može ući i pogledati postavka za svega 1€.

U Jajce smo svratili na putu za Sarajevo u sklopu posjete Udruženja obrtnika Rijeke Bosni i Hercegovini i Sajmu poduzetništva u Mostaru . Nadam se da su neki iskazali interes za neke nekretnine koje se nude kao prilika za obrtnike.This entry was posted in Bosna i Hercegovina, Jajce, Putovanja. Bookmark the permalink.

Odgovori