PONT DU GARD

Grad Nimes snabdijevao se vodom  50 km dugim akvaduktom, poput ostalih rimskih gradova, koji su nekada čak morali preći i rijeku. To je bio izniman građevinski poduhvat. Posjetili smo drugi najveći rimski akvadukt i most preko rijeke Gard. Najveći je u španjolskoj Segoviji o kome smo već pisali.

Brojke su impresivne o preciznosti graditelja. Dug je 307m i visok skoro 50m. Visinska razlika na 50 km dužine je svega 12,5m. Sigurno se zna da je bio je u uporabi do 6.stoljeća a možda još 300 godina kasnije, kada zbog lošeg održavanja biva zatvoren. Kao dio njega je napravljen i most koji je teško oštećen u 17.stoljeću uslijed ratova i transporta teških topova. Obnovljen je stoljeće kasnije, a danas u sklopu kompleksa je veliki muzej gdje se može pogledati film o njemu i obići muzej gdje je objašnjeno kako se gradio.


This entry was posted in Europa, Francuska, Pont du Gard, Provansa, Putovanja. Bookmark the permalink.

Odgovori