INGOLSTADT

https://pletikosa.com/wp-content/uploads/Ingolstadt.jpg

Ingolstadt je univerzitetski grad na Dunavu u Bavarskoj. Danas tu živi oko 137.000 stanovnika. Osnovan je prije 1216 godina. Sjedište je proizvođača automobila Audi, čiji se interaktivni muzeji mogu posjetiti ako imate vremena. Stari grad s kućama sa zabatima je …

Posted in Bavarska, Europa, Ingolstadt, Njemačka | Tagged , , , | Leave a comment