KOPENHAGEN

https://pletikosa.com/wp-content/uploads/2016/06/0-9.jpg

Danska je najmanja skandinavska zemlja sa 5.580.000 stanovnika. Veći dio se nalazi na poluotoku Jutland, gdje graniči sa Njemačkom, dok je ostatak na otocima, gdje su oni najveći povezani mostovima, te mostom-tunelom sa Švedskom. Danska je monarhija sa kraljicom Margaret …

Posted in Danska, Europa, Kopenhagen | Tagged , | Leave a comment